Plačilni roki za obveznosti iz državnega proračuna

Značilnost dobrega gospodarja v poslovanju med pravnimi osebami je tudi ta, da upošteva plačilne roke. Pravni osebi, ki sklepata posle, jih določita v pogodbi, če pa niso posebej dogovorjeni, se uporabijo določbe Obligacijskega zakonika. Plačilni roki za proračunske uporabnike so predpisani v javnofinančnih predpisih, ravno tako tudi prevzemanje obveznosti v breme proračuna Republike Slovenije, ki se poravnavajo v postopku izvrševanja proračuna.

Vesna Milanovič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 30. 06. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS