Prehod na SRS 2016 v društvih in nepridobitnih organizacijah

Uporaba novih SRS 2016 z začetkom tega leta velja tudi za društva in pravne osebe zasebnega prava, zato morajo upoštevati nekatere napotke pri prehodu. Glavni poudarki prehodnih določb so med drugim prehod z modela prevrednotenja na model nabavne vrednosti pri sredstvih, drugačno vrednotenje finančnih naložb v odvisne organizacije in pripoznanje revalorizacijskih rezerv. Ker so se nekatere spremembe zgodile tudi pri SRS 33 in nekdanjem SRS 36, ki je zdaj SRS 34, morajo društva in nepridobitne organizacije temu prilagoditi vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 05. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS