Knjiženje naknadno odmerjenih davkov po davčnih odločbah

Organizacije pri računovodskem spremljanju poslovanja neredko storijo napake, naj bo namerno ali nenamerno. Zaradi njih so pri knjiženju dogodkov v poslovnih knjigah običajno napačno obračunane tudi davčne obveznosti. Napake lahko odkrijejo organizacije same ali pa se izkažejo pri davčnih inšpekcijskih nadzorih. Organizacije jih ne glede na nastanek popravijo v davčnem obračunu, običajno pa je zaradi njih treba popraviti tudi računovodske izkaze.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 27. 05. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS