Obravnava neplačanih prihodkov in odhodkov pri drugih uporabnikih

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta morajo v skladu z Zakonom o računovodstvu neplačane prihodke in odhodke evidentirati v poslovnih knjigah, saj jim to nalaga uporaba pravila oziroma računovodskega načela denarnega toka. Vendar se knjiženje teh prihodkov in odhodkov nanaša samo na druge uporabnike enotnega kontnega načrta, ne pa tudi na določene uporabnike. Neplačanih prihodkov in odhodkov na podlagi načela nastanka poslovnega dogodka določeni uporabniki namreč ne morejo izkazovati v poslovnih knjigah.

Vesna Milanovič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 05. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS