Sistem obračuna socialnih prispevkov – I. del

Sistem socialne varnosti v Sloveniji temelji na vzajemnosti in medgeneracijski solidarnosti. Zato je vključitev v sistem socialnega zavarovanja pri delavcih v delovnem razmerju obvezna, s tem pa se uresničuje tudi ustavna pravica do socialne varnosti. Prispevke za delavca praviloma plača njegov delodajalec, pri tujem delodajalcu pa delavec sam obračuna prispevke za socialno varnost v posebnem obračunu. Z vključitvijo v sistem socialne varnosti se zagotavljajo pravice za primer starosti in invalidnosti, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za starševsko varstvo ter pravice za primer brezposelnosti.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 27. 05. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS