Prijava v zavarovanje in obračun prispevkov in davka od dohodkov fizičnih oseb

V preteklih letih se je močno povečal krog oseb, ki jih morajo delodajalci zdravstveno in invalidsko zavarovati za posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju različnih vrst del. Zavarovati morajo osebe, ki so že obvezno zdravstveno in invalidsko zavarovane. Prispevki, ki jih delodajalci plačujejo, so v nekaterih primerih odvisni od velikosti dohodka za opravljeno delo, v drugih pa so predpisani v pavšalnem znesku. Ta je odvisen od osnove, ki se vsako leto spreminja, zato se tudi pavšalni prispevki, čeprav malenkostno, spreminjajo vsako leto.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 05. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS