Kapitalska ustreznost poslovnih bank v Makedoniji

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je ena od njih magistrska naloga Slavča Nikolovskega z naslovom Kapitalska ustreznost poslovnih bank v Makedoniji. Tema, ki jo obravnava, je v Sloveniji zelo dobro znana in pogosto obravnavana: od kod izvira kapitalska ustreznost oziroma neustreznost poslovnih bank. Magistrska naloga na primeru makedonskega bančnega sistema, kjer se uporabljajo le najpreprostejši pristopi za izračun kapitalske ustreznosti, dokazuje, da je prav zadržana politika upravljanja bilance stanja ključni vir visokih in stabilnih vrednosti kazalca kapitalske ustreznosti v makedonskem bančnem sistemu.

Slavčo Nikolovski, mag. posl. ved
Datum objave: 28. 04. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS