Spremembe stanja denarnih sredstev v računu financiranja v praksi

Pojem spremembe stanja na računu, kot je znan iz splošnega dela proračuna, pomeni zmanjšanje ali povečanje stanja na računu. To pa se nato kot izračunan podatek izkazuje v izkazu računa financiranja, in sicer v smislu knjigovodskega računa, in ne dobroimetja. Sprememba stanja na računih je tako pravzaprav bilančna formula ali izračun, ki predstavlja kumulativni rezultat celotnih prejemkov in celotnih izdatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov, izkaza finančnih terjatev in naložb ter izkaza financiranja.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS