Računovodsko poročanje pri podjetjih v stečaju ali prisilni likvidaciji

S prenehanjem delovanja organizacije vse posle, premoženje, poslovne knjige in drugo dokumentacijo prevzame upravitelj, čigar glavne naloge so unovčenje premoženja, razdelitev razdelitvene mase upnikom in končanje postopka. Zaradi sprememb ZGD1 in novih SRS sta se spremenili tudi računovodenje in poročanje v stečajnih postopkih in postopkih prisilne likvidacije. Razlike v zvezi z obdobjem in roki poročanja davčnemu uradu in sodišču v teh postopkih lahko povzročajo dodatno delo in stroške.

Maja Kolenc, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 04. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS