Prehod na SRS 2016 in novi SRS za gospodarske družbe

SRS 2016 organizacije uporabljajo od 1. januarja 2016. Na dan prve uporabe mora organizacija prerazporediti postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev in spremeniti računovodsko usmeritev, če to določajo prehodne določbe. Največ sprememb bo pri tistih, ki so neopredmetena sredstva, opremo in finančne naložbe v odvisne in pridružene organizacije ter skupne podvige vrednotile po modelu prevrednotenja ali po modelu poštene vrednosti.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 28. 04. 2016 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS