Uveljavljanje ugodnosti iz konvencije v državi, od koder izvira plačilo

Za slovenske zavezance, ki prejemajo dohodke z virom v drugi državi, je ob izplačilu dohodka pogosto predpisan obračun davčnega odtegljaja po tamkajšnjih davčnih predpisih. Če je s to državo sklenjena konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, je lahko v skladu z njo obveznost za obračun davčnega odtegljaja v tej državi v celoti odpravljena ali pa je stopnja davka na viru znižana na stopnjo iz konvencije. Gre za ugodnost, ki jo mora slovenski zavezanec uveljavljati neposredno v državi vira. Zaradi različnih nacionalnih zakonodaj pa je to lahko tudi zapleteno opravilo. Treba je paziti na pravilno določitev davčne osnove, pravilen postopek uveljavljanja olajšave iz konvencije in druge posebnosti davčnega sistema v tej državi.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 04. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS