Računovodska obravnava prenosov sredstev od odjemalcev

Organizacija, ki opravlja gospodarsko javno službo, običajno razpolaga z infrastrukturo za opravljanje te dejavnosti. Pri tem od odjemalcev pogosto pridobi opredmetena osnovna sredstva, ki jih uporabi izključno za priključitev odjemalcev na omrežje. S tem jim zagotovi nepretrgan dostop do dobave proizvodov in/ali storitev, kot so elektrika, plin in voda. Računovodske rešitve tovrstnih poslovnih dogodkov vključujejo pripoznanje pridobljenih osnovnih sredstev in pripoznavanje prihodkov.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 31. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS