Pomembnost z vidika računovodskega poročanja

Zahteve za pripravo temeljih računovodskih izkazov za zunanje poročanje so zasnovane tako, da ti zagotavljajo informacije o finančnem položaju, uspešnosti poslovanja in denarnih tokovih poročajoče organizacije širšemu krogu obstoječih in potencialnih investitorjev. A pojasnila k računovodskim izkazom postajajo vse obširnejša, v kopici informacij pa njihovi uporabniki težko najdejo tiste, ki so zanje pomembne in ki vplivajo na njihove gospodarske odločitve.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 31. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS