Novosti na področju javnega naročanja

Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja. Področje javnih naročil so na evropski ravni urejala pravila iz leta 2004, zaradi gospodarskega, socialnega in političnega razvoja ter trenutnih proračunskih omejitev pa jih je bilo treba prenoviti in poenostaviti ter izboljšati njihovo učinkovitost tako za naročnike kot za podjetja. Direktivi EU, ki urejata javno naročanje, sta v slovenski pravni red preneseni z Zakonom o javnem naročanju in njegovimi podzakonskimi akti.

Mag. Matjaž Kovač
Datum objave: 31. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS