Računovodska obravnava služnostne pravice

Po vsebini gre za pravico prejemnika, da uporablja tujo stvar, običajno nepremičnino. Organizacije pravice v računovodskih izkazih po navadi pripoznajo kot neopredmetena sredstva. Vendar to velja le za pridobljene pravice do industrijske lastnine, kot so patenti, licence in blagovne znamke. Služnostna pravica je običajno povezana z uporabo sredstva, ki je v pravnem lastništvu nekoga drugega, in zato lahko ustreza opredelitvi najema.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 31. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS