Splošni sklad pri drugih uporabnikih

Pri obravnavi splošnega sklada se pogosto pojavi vprašanje, ali morajo biti postavke sredstev na aktivni strani bilance v ravnotežju s posameznimi vrstami splošnega sklada na pasivni strani. Ali torej lahko prihaja do razlik in kje je to dopustno? Odgovor se skriva v pravilih knjiženja za druge uporabnike. Medtem ko deli splošnega sklada, ki se nanašajo na materialna sredstva, terjatve in finančne naložbe, ne smejo odstopati od aktivnih postavk v bilanci stanja, pa splošni sklad za drugo ne izkazuje vedno stanja denarnih sredstev na računu.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 31. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS