Nepremičnine, namenjene prodaji

Nepremičnine, ki jih organizacija želi ali namerava prodati, so glede trdnosti namena prodaje ter oblike in stanja razvrščene v različne postavke bilance stanja. Razvrstitev nato vpliva na vrednotenje nepremičnine, izkazano velikost v bilanci stanja in pripoznavanje učinkov v izkazu poslovnega izida in izkazu drugega vseobsegajočega donosa.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 31. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS