Služnostna pravica v sistemu DDV

Služnost je ena od stvarnih pravic in kot taka tudi predmet obdavčenja. Z vidika DDV je lahko obdavčena po splošni stopnji, izjemoma pa je lahko tega davka tudi oproščena. Vendar oprostitev velja le pri določenih vrstah služnosti, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih zahtevajo predpisi na področju DDV, da se ta storitev obravnava kot oproščeni najem nepremičnine.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 31. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS