Tema: LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Kako letno poročilo sestavijo društva in pravne osebe zasebnega prava

Letno poročilo mora biti sestavljeno jasno in pregledno. Računovodski izkazi morajo biti ustrezno obrazloženi in dopolnjeni s pojasnili, v poslovnem poročilu pa poslovodni organ pojasni uspešnost poslovanja. Obvezne vsebine računovodskih pojasnil določata SRS 33 za društva in SRS 36 za pravne osebe zasebnega prava, oboji pa lahko dodajo še svoje razlage, ki se jim zdijo pomembne in zanimive za uporabnike letnega poročila.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 01. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS