Tema: LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Računovodska izkaza pravnih oseb zasebnega prava

Pravne osebe zasebnega prava merijo in vrednotijo sredstva in obveznosti ter prihodke in odhodke praviloma v skladu s splošnimi SRS, nekaj posebnosti pa se nanaša na določbe SRS 36 in Zakona o računovodstvu.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 01. 2016 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS