Tema: LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Letno poročanje društev in pravnih oseb zasebnega prava

Društva in invalidske organizacije morajo za pripravo letnega poročila zaključiti računovodske postavke, pripraviti podatke za izpolnjevanje obrazcev, obračunati dokončni delež odbitnega DDV in davek od dohodkov pravnih oseb ter revidirati računovodske izkaze, če je to predpisano. Letno poročilo nato predložijo Ajpesu in drugim, določenim z aktom o ustanovitvi. Pred tem pa mora letno poročilo sprejeti organ upravljanja.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 01. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS