Ponovno o vplivu aktuarskih izračunov na davčno osnovo

Spremenjeni računovodski obravnavi aktuarskih dobičkov in izgub, ki nastanejo pri preračunu rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, je bilo treba smiselno prilagoditi tudi davčno obravnavo. Kako, je razvidno in sprememb Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Aktuarski dobički, ki zmanjšujejo rezervacije za odpravnine in se vključijo v vseobsegajoči donos, ne vplivajo na davčno osnovo. Polovica rezervacij za odpravnine, dodatno oblikovanih zaradi aktuarskih izgub, zmanjšuje davčno osnovo. Odpravljeni aktuarski dobički povečujejo davčno osnovo v delu, ki je bil ob oblikovanju rezervacij za odpravnine davčno priznan. Odpravljene aktuarske izgube na davčno osnovo ne vplivajo.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 01. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS