Pošiljanje podatkov za odmero dohodnine

Fursu je treba do konca januarja za preteklo leto poslati podatke o prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, prenosih kapitalskih deležev in celoletnih dohodkih, ki so oproščeni dohodnine. Po novem pa bo treba poročati tudi o izplačilih dohodkov za osebno dopolnilno delo. Izplačevalci obresti in dividend, ki niso dolžni odtegniti davka, bodo o teh izplačilih zdaj poročali ločeno. Novo je tudi to, da bodo za leto 2015 informativni izračun dohodnine dobili vsi rezidenti, ki so med letom dosegali obdavčene dohodke, četudi manjše od splošne davčne olajšave.

Subvencije v sistemu DDV

Čeprav se s subvencijami z javnimi sredstvi pomaga poslovnim subjektom, je treba zaradi ohranjanja davčne nevtralnosti in nediskriminatornosti njihov učinek na davčno obveznost nevtralizirati. Kadar subvencija neposredno vpliva na ceno, mora zavezanec od nje obračunati DDV in izdati račun. Kadar s ceno ni neposredno povezana, zavezanec vpliv nevtralizira s prilagoditvijo odbitka DDV. Subvencije neobdavčljive dejavnosti zavezanec izvzame iz obravnave DDV.

Obračun in knjiženje okoljskih dajatev

V Sloveniji je predpisano obračunavanje devetih okoljskih dajatev. Način obračunavanja je različen. Najpomembnejša razlika je v tem, ali se okoljska dajatev obračunava kot uvozna dajatev ali ne. To vpliva tudi na knjigovodsko evidentiranje. Uredbe o okoljskih dajatvah se niso veliko spreminjale, je pa Furs v zadnjih mesecih objavil nova navodila za njihovo obračunavanje.

Vpliv sprememb ZDDV-1 na plačilo DDV pri uvozu

Uvozniku, ki je identificiran za DDV v Sloveniji, po 1. juliju 2016 pri uvozu blaga ne bo več treba plačati obračunanega DDV na carinski deklaraciji skupaj z uvoznimi dajatvami, ampak ga bo obračunal v rednem obračunu DDV. Ta poenostavitev, ki jo predpisuje spremenjeni Zakon o davku na dodano vrednost, bo uvoznikom zmanjšala finančno breme zalaganja likvidnostnih sredstev zaradi uvoza blaga.

Sodbi Sodišča EU na področju carinskega dolga in DDV

Sodišče EU je letos junija in oktobra odločalo v dveh sodbah, pri katerih je bil carinski zunanji tranzitni postopek nepravilno končan. Posledično je nastal carinski dolg, s tem pa tudi obveznost za plačilo DDV. Ker plačnik DDV ni bil uvoznik oziroma prejemnik blaga, ampak le glavni zavezanec, mu država ni odobrila pravice do odbitka DDV.

IKS 01/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS