Obveznost za osnovna sredstva pri določenih uporabnikih

Pogosta dilema določenih uporabnikov je opredeljevanje pravilnega razmerja med vrednostjo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev na eni strani ter vrednostjo obveznosti zanje kot vira njihove pridobitve na drugi strani. Predvsem pri revidiranju računovodskih izkazov se postavlja vprašanje, ali mora biti razmerje med njima res uravnoteženo. Način izračuna obveznosti namreč takega ravnotežja ne predpostavlja sam po sebi.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 31. 12. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS