Poročanje proračunskih uporabnikov za statistiko finančnih računov o poslih z upravljavcem EZR

Podatki konsolidirane premoženjske bilance države in občin se uporabljajo tudi za statistiko finančnih računov. Na podlagi zbranih podatkov Banka Slovenije, Evropska centralna banka in Eurostat preučujejo denarno politiko in analizirajo podatke gospodarskih subjektov in države. Sestavek opozarja na posebnosti poročanja, vezanega na upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS