Slovenski računovodski standardi 2016

Nova računovodska direktiva je spremenila osmo poglavje Zakona o gospodarskih družbah, ki pa je zahtevalo prenovo SRS. Novi standardi, ki jih bodo organizacije začele uporabljati z novim letom, bodo pomembno prispevali k poenostavitvi računovodenja, temeljijo pa na načelu izvirne vrednosti. Poleg tega je poenoteno merjenje in vrednotenje bilančnih postavk ter poročanje za vse organizacije ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS