Dana finančna jamstva in rezervacije pri zapiranju odlagališč odpadkov

Upravljavec mora po preteku okoljevarstvenega dovoljenja izvesti zapiralna dela na odlagališču odpadkov in zagotoviti finančno jamstvo. Od julija 2015 finančno jamstvo lahko zagotovi tudi s posebno izjavo, v kateri navede, da ima v finančnem načrtu oblikovano rezervacijo v višini zahtevanega jamstva. Ta možnost obstaja, kadar je odlagališče javna infrastruktura v lasti občine ali več občin, upravljavec pa v izključni lasti občine ali izključna solastnina občin.

Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 31. 12. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS