Letni obračuni in poročanje za gospodarske družbe in zasebnike

Zakon o gospodarskih družbah se je leta 2015 spremenil tudi v delu, ki obravnava računovodenje. Vendar bodo družbe in zasebniki letni obračun za leto 2015 pripravili še po starih pravilih. Število in obseg poročil ter roki za njihovo pripravo in oddajo, ki so pogosto odvisni od velikosti poročevalca, bodo od leta 2016 nekoliko drugačni. Ker se vsebine nekaterih poročil med seboj prekrivajo, jih zavezanci običajno lahko pripravijo v poenoteni obliki.

dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 31. 12. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS