Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov je temeljni računovodski izkaz, v katerem morajo biti prihodki in odhodki ter poslovni izid predstavljeni resnično in pošteno. Priloga k njemu je še izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Poleg tega pa morajo določeni uporabniki prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke izkazati tudi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Vsi izkazi so sestavljeni za potrebe zunanjega in notranjega računovodskega poročanja.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 26. 11. 2015 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS