Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Vodila za sestavo letnega poročila uporabnikov EKN

Letno poročilo uporabnikov EKN mora biti sestavljeno jasno in pregledno. Obsegati mora računovodsko in poslovno poročilo. V računovodskem poročilu morajo uporabniki EKN podati računovodske izkaze in pojasnila k njim. Resnično in pošteno morajo prikazati premoženje, finančni položaj in poslovni izid. V predpisanih obrazcih računovodskih izkazov predstavijo vrednosti posameznih računovodskih postavk, v pojasnilih pa računovodske postavke opisno, tabelarično in še kako drugače razložijo.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 26. 11. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS