Katere stroške usredstvimo

Stroškov, ki jih organizacija lahko usredstvi ali mora usredstviti, je več vrst: od nevračljivih dajatev, ki so povezane z nabavo določene vrste sredstev, do stroškov, povezanih s pridobitvijo pogodb s kupci, stroškov izposojanja in drugih. Splošna pravila za usredstvenje so skupna vsem, za določene vrste sredstev ali poslovnih dogodkov pa lahko računovodski standardi določajo posebno obravnavo.

Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 26. 11. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS