Prekvalifikacija kapitalskega dobička iz prodaje poslovnega deleža v dividendo

Če se družba z omejeno odgovornostjo odloči odkupiti poslovni delež od svojega družbenika, mora pred odkupom oblikovati rezerve za lastne deleže. Prodaja poslovnega deleža se davčno obravnava drugače kot izplačilo dividende. V obeh primerih se zmanjša kapital družbe, vendar se le v prvem primeru zmanjša poslovni delež družbenika. Davčna obravnava dobička iz prodaje poslovnega deleža lastni družbi se pri fizični osebi in pravni osebi razlikuje. Pri prvi gre za obdavčitev kapitalskega dobička, pri drugi pa za dividendam podobnih dohodkov. Zveza RFR meni, da odkupa poslovnega deleža od fizične osebe ni mogoče davčno obravnavati kot izplačilo dividende.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 26. 11. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS