Vključevanje občin v enotni zakladniški račun države

Z reformo plačilnega prometa so se v letu 2002 na ravni države in občin oblikovali sistemi enotnih zakladniških računov. Namen njihove uvedbe je upravljanje denarja prek enotnega zakladniškega računa, vzpostavitev glavnih knjig zakladnic, ki bi predstavljale enoten integralen informacijski sistem za upravljanje denarnih sredstev in finančno upravljanje, ki pomeni usklajevanje likvidnostne možnosti proračuna z dinamiko proračunske porabe. Zaradi kompleksnosti izvajanja funkcij upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občin Zakon o javnih financah omogoča vključitev v enotni zakladniški račun države.

Gordana Gliha, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 29. 10. 2015 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS