Konsignacijska skladišča pri poslovanju s tujino

Slovenski davčni zavezanec svoje blago prenese v drugo državo članico, da bi vzpostavil zaloge blaga v kupčevem skladišču. Po slovenski zakonodaji se tak prenos šteje za dobavo blaga za plačilo šele takrat, ko se taka transakcija šteje za pridobitev blaga v drugi državi članici. Slovenski davčni zavezanec mora zato poznati zakonodajo o DDV tiste države članice, v katero pošilja blago. Enako velja, ko davčni zavezanec iz druge države članice pošlje blago v Slovenijo, da bi vzpostavil zaloge blaga pri kupcu. V tem primeru se šteje, da se prenos blaga v Sloveniji obravnava kot pridobitev blaga znotraj EU šele takrat, ko kupec blago vzame iz skladišča.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 29. 10. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS