Obračun DDV ob prodaji vozila

Zavezanci med osnovnimi sredstvi izkazujejo tudi vozila, ki jih uporabljajo pri opravljanju svoje dejavnosti. Ob nabavi osebnih vozil praviloma ne uveljavljajo odbitka DDV, če jih ne kupijo za nadaljnjo prodajo, za dejavnost prevoza blaga in potnikov oziroma za dajanje v najem. Ob prodaji morajo še posebej paziti na pravilen obračun DDV, saj se težave zaradi napačno obračunanega DDV pojavijo tudi pri kupcu. Pravilnost obračuna DDV pri kupcu oziroma preprodajalcu je odvisna tudi od pravilne obravnave predhodnih prometov z vozilom.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 30. 07. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS