Posebnosti pri evidentiranju neopredmetenih sredstev

Neopredmetena sredstva so dolgoročna sredstva podjetja, ki v nasprotju z opredmetenimi osnovnimi sredstvi niso otipljiva. To so različne oblike pravic, ki podjetju omogočajo pridobivanje gospodarskih koristi. Ker nimajo fizične oblike, jih mora podjetje običajno tudi pravno zaščititi. Določene vrste neopredmetenih sredstev, kot je dobro ime, se običajno pojavijo le v konsolidiranih računovodskih izkazih.

Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 05. 2015 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS