Posebnosti obravnave opredmetenih in neopredmetenih sredstev

Opredmetena osnovna sredstva so sredstva, ki jih podjetje obvladuje in uporablja za svojo dejavnost dlje kot eno obračunsko obdobje. V fizičnem smislu so opredmetena, drugače kot neopredmetena sredstva, ki praviloma fizično ne obstajajo. Tako opredmetena kot neopredmetena sredstva se pripoznajo, če je verjetno, da bodo pritekale z njimi povezane gospodarske koristi, in če je njihovo nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Za določene nabave veljajo posebnosti pri pripoznavanju.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 28. 05. 2015 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS