Sankcioniranje v davčnem nadzoru

V postopkih davčnega nadzora uradne osebe ugotavljajo kršitve davčnih predpisov, katerih sankcioniranje je opredeljeno v različnih zakonih. Ena od novel Zakona o prekrških je uvedla nov sistem odgovornosti, po katerem je lahko kot neposredni storilec prekrška z visoko globo sankcioniran tudi računovodja v računovodskem servisu, ki za davčnega zavezanca vodi poslovne knjige in pripravlja davčne obračune. Sestavek predstavlja pomembnejše informacije o prekrškovnih postopkih, pogostejših primerih kršitev davčnih predpisov in postopkih za njihovo sankcioniranje.

Mojca Šircelj, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 05. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS