Računovodska obravnava kočljivih pogodb

Po SRS 10.36 je pogodba kočljiva, kadar stroški izpolnjevanja pogodbenih obvez presegajo gospodarske koristi, ki izvirajo iz nje. Podjetje mora za tako pogodbo oblikovati rezervacijo – računovodsko oceno. Ta odraža sedanjo obvezo podjetja, ki je posledica preteklega dogodka in za poravnavo katere bo verjetno potreben odtok gospodarskih dejavnikov.

Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 26. 03. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS