Primeri obračuna dajatev od dohodkov fizičnih oseb

V preteklem letu so bile uvedene številne novosti pri obračunavanju prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno varstvo. Letošnje novosti pa se nanašajo na zavarovanje dijakov in študentov pri opravljanju dela prek pooblaščenih organizacij in na osebno dopolnilno delo. Prišlo je tudi do sprememb pri oznakah dohodkov na obrazcih REK.

Tranzitna prodaja blaga in pravi tristranski posli

Mnogokrat kupec naroči prodajalcu, naj naročeno blago dostavi neposredno njegovemu kupcu. Ker ga naročnik ne uskladišči, gre za tranzitno prodajo blaga, pri kateri sodelujejo trije udeleženci. Če ima vsak izmed njih identifikacijsko številko za DDV katerekoli druge države članice EU, gre za prave tristranske posle, za katere pri obračunu DDV veljajo posebnosti.

Kdo sme in kdo mora sodelovati v davčnem inšpekcijskem nadzoru

V davčnem inšpekcijskem nadzoru morajo sodelovati zavezanci za davek, ki so stranke v postopku, in njihovi zastopniki. Na podlagi pooblastila smejo sodelovati tudi druge osebe, na primer računovodski servisi. Ti morajo razlikovati med zaprosilom davčnega organa za posredovanje podatkov in sodelovanjem v davčnem inšpekcijskem nadzoru. Kadar gre za sodelovanje, naj upoštevajo določbe veljavne zakonodaje, prejeta pooblastila in pogodbo o opravljanju računovodskih storitev.

Gibanje trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, med državami članicami EU

Med državami članicami EU se lahko gibljejo trošarinski izdelki, ki so v režimu odloga plačila trošarine. Gibljejo se tudi trošarinski izdelki, za katere je odlog plačila trošarine že prenehal in je bila trošarina obračunana, saj so bili sproščeni v porabo. Za trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo v eni državi članici in za katere je bila v tej državi plačana trošarina, nastane obveznost za plačilo trošarine tudi v drugi državi članici. Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev je mogoče uveljavljati vračilo plačane trošarine v državi članici, iz katere so bili trošarinski izdelki odpremljeni.

Odkup terjatev v sistemu DDV

S prodajo terjatev lahko podjetje v nekaj dneh pridobi denarna sredstva. Poleg tega se prodajalec terjatve s prodajo lahko znebi tveganja za neplačilo in razbremeni dela v zvezi z upravljanjem terjatev, na primer knjigovodstva in izterjave. Odkupnika terjatve pa pri odkupu vodi zaslužek, ki ga z odkupom ustvari v obliki provizije, diskonta ali razlike med odkupno in izterjano vrednostjo terjatve. Sestavek obravnava odkup terjatev glede na zadnje spremembe predpisov o DDV in novejša pojasnila pristojnih organov.

IKS 04/ 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS