Poraba vzpodbud zaradi zaposlovanja invalidov nad predpisano kvoto

Podjetje, ki zaposluje invalide, lahko uveljavlja različne vzpodbude. Najpomembnejše so odstopljeni prispevki za socialno varnost, nagrade za preseganje predpisane kvote zaposlenih invalidov in davčne olajšave. Obravnavajo se kot državna pomoč, zato je njihova velikost omejena z evropskimi pravili. Vzpodbude, kolikor presegajo dovoljeni znesek, mora podjetje obrestovati. Če jih ne porabi v treh letih, mora obrestovani znesek nakazati v proračun.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 11. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS