Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Določeni uporabniki izkazujejo poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov. Gre za temeljni računovodski izkaz, v katerem morajo biti prihodki in odhodki predstavljeni resnično in pošteno. Poleg tega pa morajo določeni uporabniki prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke izkazati tudi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Oba izkaza sta sestavljena za potrebe zunanjega in notranjega računovodskega poročanja.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 11. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS