Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Poročanje ob zaključku poslovnega leta

Uporabniki EKN ob koncu koledarskega leta po stanju 31. decembra sklenejo tudi poslovno leto in takrat morajo pripraviti obračune, poročila in podobno, s katerimi povzamejo poslovanje v končanem obdobju. O svojem poslovanju morajo pravilno in pravočasno poročati institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi. Da bi lahko pripravili podatke in informacije za letno poročilo, morajo pred sestavitvijo računovodskih izkazov pregledati računovodske postavke, jih uskladiti z dejanskim stanjem na podlagi popisa, dokončno obračunati odbitni delež pri DDV, obračunati davek od dohodkov pravnih oseb, narediti druge obračune (proizvodnje, amortizacije) in še kaj.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 11. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS