Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Drugi uporabniki pripravijo izkaz prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov po računovodskem načelu denarnega toka. Pri tem izhajajo iz podatkov v poslovnih knjigah, kjer imajo knjižene posamezne vrste prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov v skladu s predpisanim EKN in sprejetimi pojasnili.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 11. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS