Ugotavljanje obstoja stalne poslovne enote za namene DDV

Pojem stalne poslovne enote je v različnih predpisih različno opredeljen. Zavezanci za DDV morajo upoštevati opredelitve, ki so glede tega dane v predpisih o DDV. Na opredelitev stalne poslovne enote morajo biti pozorni, saj je od nje odvisen kraj obdavčitve. Če je nepravilno določen, je DDV narobe obračunan in to je lahko sankcionirano kot davčni prekršek.

Mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 27. 11. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS