Davčne olajšave v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Pred koncem leta že imamo približen podatek o tem, kolikšna bo davčna osnova za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Zmanjšali jo bomo lahko zlasti z uveljavljanjem raznovrstnih davčnih olajšav. Nekatere temeljijo na vlaganjih v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, nekatere na spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas in zaposlovanja invalidov, nekatere pa na donacijah nepridobitnim organizacijam, katerih delovanje je v javnem interesu. Seštevek vseh olajšav ne sme presegati davčne osnove, lahko pa nekatere med njimi, če ostanejo neizkoriščene, prenesemo v naslednja davčna obdobja. Zato je smiselno, da najprej izkoristimo tiste olajšave, ki jih v naslednja davčna obdobja ne moremo prenesti.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 11. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS