Določitev ekonomskega delodajalca in obdavčitev dohodkov pri kratkotrajnem delu v tujini

Slovenski delodajalci svoje zaposlene pošiljajo na delo v tujino. Pri kratkotrajnih napotitvah država dela praviloma nima pravice do obdavčitve dohodkov, ki jih za svoje delo tam dosegajo slovenski napoteni delavci. Lahko pa se zgodi, da država dela vendarle želi obdavčiti take dohodke, saj šteje, da imajo zaposleni v državi dela tudi delodajalca. To se praviloma zgodi, kadar za ekonomskega delodajalca šteje osebo, pri kateri se delo opravlja. V takem primeru se odpira vprašanje, ali imajo slovenski zaposleni v obračunu dohodnine v Sloveniji pravico uveljavljati v tujini plačani davek. V konvencijah o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, sklenjenih med državama, odgovora ne najdemo vedno. Razlike v razumevanju pojma ekonomski delodajalec in s tem razdelitev pravice do obdavčitve med državo rezidentstva zaposlenega in državo dela v takem primeru lahko razreši le postopek skupnega dogovora med pristojnima organoma obeh držav.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 11. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS