Elektronsko podprto davčno inšpiciranje ob uporabi programske opreme ACL in IDEA

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je ena od njih magistrska naloga Elektronsko podprto davčno inšpiciranje ob uporabi programske opreme ACL in IDEA. V njej je avtorica proučila pogostnost uporabe in uporabnost programskih orodij ACL in IDEA za davčne potrebe (kot podpore elektronskemu davčnemu revidiranju) v 71 izbranih državah Amerike, Evrope, Azije in Afrike.

Bi obvezna pridobitev strokovnega naziva povečala kakovost računovodskih storitev?

Sestavek povzema ugotovitve dveh raziskav o vplivu pridobljenega strokovnega naziva na kakovost računovodskih storitev, ki sta bili opravljeni med izvajalci in naročniki računovodskih storitev. Izsledki kažejo pozitiven vpliv doseženega strokovnega naziva na kompetence in hkrati negativen vpliv na ohranjanje dolgoročnega razmerja z naročnikom računovodskih storitev. Ker v Sloveniji na področju računovodstva ni dovolj močne samoregulacije, ki bi z izločanjem neprimernih ponudnikov povečevala kakovost računovodskih storitev, bi morali določiti vsaj minimalne zakonske zahteve za izvajanje teh storitev.

IKS 08-09/ 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS