Revizorjeva ocena tveganja prevare v računovodskih izkazih

Zveza RFR vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge na področju računovodstva, financ in revizije. Sestavek z naslovom Revizorjeva ocena tveganja pomembno napačne navedbe zaradi prevare v računovodskih izkazih na podlagi triangulacije revizijskih dokazov je eden izmed štirih na Dnevih računovodij nagrajenih magistrskih del. V delu je avtor raziskoval izkušnje revizorjev v Sloveniji s triangulacijo revizijskih dokazov in ocenjevanje možnosti obstoja pomembno napačnih navedb zaradi prevar v temeljnih računovodskih izkazih slovenskih gospodarskih družb.

Tomaž Ličen, mag. posl. ved
Datum objave: 29. 05. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS