Ustavno sodišče izenačilo davčni položaj družbenikov kapitalskih in osebnih družb

Odločba U-I-175/11-12 pravi, da je osebna družba pravna oseba, zato se njeno premoženje razločuje od premoženja družbenikov. S pripisom dobička kapitalskim deležem družbenikov osebne družbe se na družbenike ne prenese tudi njeno premoženje. Gre zgolj za računovodsko operacijo, na podlagi katere pripisani dobiček osebne družbe ne sme biti obdavčen. Nerazporejeni dobiček je z davkom na dividende lahko obdavčen le ob izplačilu, do izplačila pa lahko ostane nerazporejen. Ustavno sodišče je razveljavilo 90/3, 95/-/9 in 98/6 Zakona o dohodnini.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 29. 05. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS